BAH kaarten

Met de Bio-ArbeidsHygiënische kaarten (BAH-kaarten) geeft het NCvB bedrijfsartsen en andere arboprofessionals een kort en concreet overzicht van wat relevant is op het gebied van infectieziekten. De kaarten bieden informatie over preventiemogelijkheden, waarbij een volgorde van maatregelen is aangegeven. In totaal telt de site nu kaarten voor 50 infectieziekten.

# Bio-ArbeidsHygienische kaarten Publicatie datum
1 Antrax (Miltvuur) 31-05-2017
2 Bof 22-03-2017
3 Botulisme 15-12-2017
4 BRMO 13-06-2017
5 Brucellose 23-09-2016
6 Buiktyfus 10-07-2017
7 Campylobacter 07-04-2017
8 Chikungunya 06-07-2017
9 Chlamydia psittaci, ornithose, papegaaienziekte 31-05-2017
10 Cholera 11-09-2017
11 Cytomegalovirus 15-03-2017
12 Dengue 05-04-2017
13 Difterie 11-09-2017
14 Ebola 14-07-2017
15 Epstein-Barr-virus (ziekte van Pfeiffer, mononucleosis infectiosa) 15-03-2017
16 Gele koorts 21-06-2017
17 Hand-voet-mondziekte (coxsackievirus) 28-06-2017
18 Hantavirus 06-07-2017
19 Hepatitis A 31-03-2017
20 Hepatitis B 10-06-2024
21 Hepatitis C 10-08-2016
22 Hepatitis E 27-03-2017
23 Herpes simplexvirus 30-06-2017
24 HIV 23-09-2016
25 Influenza (seizoens) 06-05-2024
26 Kinkhoest 07-05-2024
27 Legionella 05-07-2017
28 Leptospirose 26-04-2024
29 Lyme 10-06-2024
30 Malaria 09-06-2017
31 Mazelen 31-03-2017
32 MRSA 31-05-2017
33 Norovirus 16-03-2017
34 Parvo B19 (Erythema infectiosum of vijfde ziekte) 14-03-2017
35 Pneumokokken 29-09-2017
36 Q-koorts 14-06-2024
37 Rabiës 06-07-2017
38 Respiratoir syncytieel virus 13-04-2017
39 Rotavirus 16-03-2017
40 Rubella 30-03-2017
41 Salmonellose 04-07-2017
42 Scabiës 12-06-2017
43 TBC 14-03-2017
44 Tekenencefalitis 06-07-2017
45 Tetanus 22-03-2017
46 Toxoplasmose 19-06-2017
47 Trichinellose 12-06-2017
48 Tularemie 07-04-2017
49 Waterpokken 15-06-2017
50 Zika Virus 30-09-2016