Beroepsziekten in cijfers 2022

In 2021 zijn 1.894 beroepsinfectieziekten gemeld, waarvan 1.866 COVID-19 meldingen. De meest gemelde aandoeningen na COVID-19 waren huidinfecties. In 2021 zijn twee kennisnieuwsbrieven aangaande COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg verschenen. Daarnaast werd ook in de LCI- richtlijnen aandacht besteed aan de COVID-19 pandemie. Zoönotische infecties zullen een rol blijven spelen in arbeidsgeneeskundige zorg, zoals bij de COVID-19 pandemie en de aviaire influenza. Hierbij is het belangrijk dat werkgever en werknemer een belangrijke rol gaan spelen in de preventie.

Dit blijkt uit "Beroepsziekten in Cijfers 2022" van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Biologische agentia en COVID-19 2022.

Kerncijfers beroepsziekten 2021

In 2020 zijn er 4.856 meldingen van beroepsziekten, afkomstig van 738 bedrijfsartsen, geregistreerd door het NCvB. De meest gemelde beroepsziekte in 2020 is COVID-19, ofwel besmetting met het coronavirus in de werksituatie. Het aantal nieuwe gevallen per 100.000 werknemers lag naar schatting op 128. Maar ook beroepsgebonden psychische aandoeningen (78 per 100.000) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (30 per 100.000) komen veel voor.