Beroepsziekten in cijfers 2024

2023 werd gekenmerkt door een komen en gaan van allerlei infectieziekten. De pandemie is op zijn retour, maar het coronavirus circuleert nog steeds in Nederland, met een piek in december 2023. Omdat er niet meer wordt getest zijn we het zicht op het virus wat kwijtgeraakt, wat we terugzien in het verminderde aantal,COVID-19 beroepsziektemeldingen. Andere infectieziekten, zoals griep, kinkhoest, RSV en scabiës zijn daarentegen weer terug van weggeweest. Langzamerhand worden ook de omvang van de lange termijneffecten na een doorgemaakte infectieziekte duidelijk. De inschatting is dat een kleine honderdduizend mensen klachten hebben van het post-covid syndroom. Hierbij niet opgeteld de mensen die klachten hebben van het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en het postlymesyndroom. Op dit moment is er nog geen zicht op een duidelijk behandelingsperspectief. Al deze postinfectieuze ziektebeelden veroorzaken een aanslag op het werkvermogen van Nederland.

Kerncijfers beroepsziekten 2023

Kerncijfers-beroepsziekten-2023.pdf

In 2022 zijn er 635 beroepsziekten door biologische agentia gemeld, waarvan 308 COVID-19 en 313 post-COVID-19 meldingen. In 2022 is er één kennisnieuwsbrief aangaande COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg verschenen. Volgens de literatuur houdt 9-58% van de mensen met een doorgemaakte COVID-19 infectie langer dan drie maanden klachten. Dit heeft consequenties voor het werkvermogen. Uit een vergelijking van werkgebonden meldingsplichtige infectieziekte door de GGD met de NCvB-beroepsziektecijfers blijkt dat er sprake is van een substantiële onderrapportage. Extra aandacht voor het melden van beroepsziekten onder bedrijfsartsen en ongevallenregistratie is dan ook dringend gewenst.

Dit blijkt uit "Kerncijfers beroepsziekten 2023" van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Beroepsziekten door biologische agentia.