Over KIZA

Het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid - kortweg KIZA - is een website, met daarop een verzameling van informatie specifiek over infectieziekten in relatie tot werk en werkomstandigheden. Daarmee verschilt het van de website van het RIVM en LCI.

Een en ander houdt echter ook in dat KIZA informatie niet geïnterpreteerd moet worden als richtlijnen of protocollen. Het is aan bezoeker - professional zelf om te bepalen hoe ermee om te gaan, steeds met inachtneming van de specifieke omstandigheden en vraagstelling.