Registratierichtlijnen

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) maakt onderscheid tussen registratierichtlijnen en information notices. De registratierichtlijnen zijn samengesteld door het NCvB op basis van de internationale wetenschappelijke literatuur over werkgerelateerde aandoeningen. Deze kennis is in het achtergronddocument beschreven. Deze registratierichtlijnen hebben de voorkeur voor het melden van beroepsziekten. De information notices zijn samengesteld door experts uit de Europese Unie. Deze bieden voor blootstelling aan chemische, fysische en biologische factoren aanvullende informatie voor het melden van beroepsziekten. Dit geldt ook voor beroepsziekten waarvoor nog geen registratierichtlijnen beschikbaar zijn.

Registratierichtlijnen

 

Information Notices

Titel Information notice
Infectious or parasitic diseases transmitted to man by animals or remains of animals 401
Tetanus 402
Brucellosis 403
Viral hepatitis 404
Tuberculosis 405
Amoebiasis 406
Other infectious diseases caused by work in disease prevention, health care, domiciliary assistance and other comparable activities for which a risk of infection has been proven 407