Kwetsbare personen

Kwetsbare personen op de werkplek.

Als risicovormers = bron: kwetsbare personen(zowel personeel als clientèle) hebben vaker bepaalde ziekten in een ernstiger vorm en vormen daarom eerder een besmettingsbron.

Als risicolopers: Iedere werknemer heeft recht op de meest optimale bescherming die mogelijk is tegen risico’s op het werk ( art 3 lid 1 sub c van de Arbo-wet), vaccinatie kan een onderdeel van die bescherming  zijn. Soms moet er rekening worden gehouden met het feit dat antistofvorming niet werkt of dat het gebruik van verzwakt levend vaccin een contra-indicatie is. Ook bij zwangeren kan men vaak beter vóór de zwangerschap vaccineren.