Schoonmaak werk

Het reservoir omvat in principe alle  mensen en dieren.

De bron wordt gevormd door  inhoud van het afval: dierresten, medisch afval, secundaire groei biologische agentia, feces, naalden, mensen(dood en levend), dieren (dood en levend),dierproducten(vlees), ratten en vectoren (muggen). Soms ontlasting(humaan en dierlijk), verloren naalden. Daarnaast toiletten, huisstof, plaatsen waar zieken zijn geweest, hebben gelegen, dieren zijn gehuisvest, etc

Transmissie direct contact, vectoren (bv ratten) via direct verloren gebruikte naalden, via handen), lucht (aerosolen),  prikincidenten, toiletten, gebruikt werkmateriaal

Porte d’entrée: mond, niet intacte huid,  soms mond, inademen of  slijmvliezen.

Werksoorten: ALLE werkzaamheden in een gecontamineerde omgeving uit welke bron dan ook! Per situatie nauwkeurig in kaart brengen( verloren naalden, uitheemse producten,specifieke productie bronnen, etc)