Research werk (gerichtwerken met)

Het reservoir omvat in principe alle  menselijke en dierlijke materiaal dus alle menselijke ziekten en zoönosen, Vaak bekende bron maar vaak ook niet.

De bron wordt gevormd door  het werk en onderzoeksmateriaal waarmee bewust of onbewust gewerkt wordt, proefdieren, bloed,feces, urine, weefsel, speeksel, kweekmedia, etc, soms vectoren (muggen), soms afval, verloren naalden en het klimaatsysteem

Transmissie contacten via  direct contact, via voorwerpen (naalden, instrumentarium, via de lucht( aerosol bij centrifugeren), prikincidenten, proefdieren beten en bv vectoren

Porte d’entrée: VAAK niet intacte huid en longen  soms mond of  slijmvliezen.

Werksoorten: ALLE laboratorium werkzaamheden waar met  levend of dood dierlijk of humaan materiaal wordt gewerkt. Research labs,diagnostische labs. Buitenlandse contacten, proefdierwerkers