Werken met afval

Het reservoir omvat in principe alle afval zowel dierlijk humaan als andere bronnen

De bron wordt gevormd door  inhoud van het afval dierresten,voedselresten, medisch afval, secundaire groei biologische agentia, feces, naalden, mensen(dood en levend), dieren (dood en levend),dierproducten(vlees), ratten en vectoren (muggen). Soms ontlasting(humaan en dierlijk), verloren naalden.

Transmissie direct contact, vectoren (bv ratten) via direct verloren gebruikte naalden, via handen), lucht (aerosolen), prikincidenten, etc

Porte d’entrée: VAAK, niet intacte huid,  soms mond of  slijmvliezen.

Werksoorten: ALLE werkzaamheden waar afval aanwezig is; kan zijn als hoofd of als nevenproduct.