Bloed contacten

Het reservoir omvat in principe alle bronnen waar bloed in zit zowel humaan als dierlijk

De bron wordt gevormd door  mensen(dood en levend), dieren (dood en levend), dierproducten(vlees), vectoren (muggen), soms afval. Soms ontlasting(humaan en dierlijk), verloren naalden

Transmissie contacten via  menselijke en dierlijke beten, vectoren (bv muggen) via direct verloren gebruikte naalden, via handen), lucht(aerosolen),  prikincidenten, etc

Porte d’entrée: VAAK, niet intacte huid,  soms mond of  slijmvliezen.

Werksoorten: ALLE werkzaamheden waar bloed/bloed contact mogelijk is door medische handelingen, ongevallen, agressie etc. Gezondheidszorg, alle soorten hulpverleners, toezichthouders, vleesverwerkers, lab-werkzaamheden, uitvaartpersoneel