Buitenlandse reizen

Het reservoir omvat in principe alle bronnen (menselijk,dierlijk en materiële )vaak met onbekende of regionaal gebonden biologische agentia als tropenziekten, lokale uitbraken of epidemieën. Buitenland is buiten Nederland. Ook in Europese buurlanden zijn er al speciale ziekteverwekkers( TBE (tick Born encephalitis), rabiës )

De bron wordt gevormd door  mensen, dieren,dierproducten( wol)vectoren (muggen), planten (lucky bamboe), voedsel

Transmissie BLOED/BLOED CONTACT, voedsel, vectoren (bv muggen,teken) via direct contact (bv handen), indirect contact (bv voorwerpen, deurknoppen,  dassen), via de lucht, water, voedsel, bloed (zie daar), bijtincidenten, verzorgingshandelingen, bezoeken, toilet inhoud transportmiddelen, etc

Porte d’entrée: VAAK mond, niet intacte huid, slijmvliezen, neus en longen

Werksoorten: ALLE werkzaamheden buiten Nederland ( ook tijdens vrije tijd) en plaatsen in Nederland waar intensief verkeer is met buitenland als grensstreken,luchtvaart, scheepvaart, luchthavens en zeehavens(containers) , terugkerende kinderen uit risicogebieden, dier- en voedsel import (hepatitis A, rabiës), havenziekenhuis, zeeliedenopvang, asielzoekers opvang, bolletjesslikkers, vliegtuig toiletlegers