Omgaan met kinderen

Het reservoir omvat alle humane ziekten die bekend zijn. In principe wel alle ziekten mogelijk maar vaak gaat het vooral om specifieke kinderziekten meestal in meer of minder lokale uitbraken (hepatitis A)  soms  en epidemieën(polio).

De bron wordt gevormd door  kinderen(veelal jonge tot 5 jaar)  en hun directe contactpersonen als verzorgers/leraren/ouders

Transmissie via direct contact (bv handen,luiers,lichaamsvochten), indirect contact(bv voorwerpen, speelgoed,deurknoppen,  dassen), vectoren (bv plaagdieren) , via de lucht, water, voedsel, bloed (zie daar), bijtincidenten, ongevallen, verzorgingshandelingen,  bezoeken.  Alles gekenmerkt door matige hygiëne en soms onverwacht gedrag etc

Porte d’entrée: meestal mond,  niet-intacte huid (wondjes,bijtwonden)slijmvliezen, neus en longen

Werksoorten: (in theorie ook overal mogelijk) maar waarschijnlijker in kinderdagverblijven, (basis)scholen, naschoolse kinderopvang, gezondheidszorg zorginstellingen, consultatiebureaus en alle plaatsen met  kinderactiviteiten, tijdens uitbraken/pandemieën mogelijk verhoogde kans (mindere weerstand, matige hygiëne, grote concentraties, veel onderlinge contacten)