Omgaan hoogrisico personen

Het reservoir omvat alle humane ziekten die bekend zijn. In principe alle ziekten mogelijk maar wel in  een matige  prevalentie (behalve tijdens uitbraken en pandemieën) tussen die van “alle mensen” en “zieken” in. Daarnaast vaak enkele aan de groep gebonden specifieke ziekten ( hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, HIV)

De bron wordt gevormd door  mensen die door specifieke omstandigheden vaker de ziekte kunnen hebben of vaker drager zijn. Men komt ze minder op het werk tegen met uitzondering van werkzaamheden die op hen gericht zijn (zorg, bewaking, begeleiding)

Transmissie via direct contact (bv handen), indirect contact(bv voorwerpen, deurknoppen,  dassen,fecale verontreiniging), vectoren (bv plaagdieren) , via de lucht, water, voedsel, bloed (zie daar), bijt/prikincidenten,  verzorgingshandelingen,  bezoeken, etc  Alles gekenmerkt door matige hygiëne en soms onverwacht (agressief) gedrag

Porte d’entrée: meestal mond(bv vingermond shunt),  niet-intacte huid(wondjes,bijtwonden)slijmvliezen, neus en longen

Werksoorten: (in theorie ook overal mogelijk) maar waarschijnlijker in gezondheidszorg zorginstellingen, daklozenopvang, asielzoekerscentra , orde handhavers, douaniers, tijdens uitbraken/pandemieën mogelijk verhoogde kans(mindere weerstand)