Omgaan zieke personen

Het reservoir omvat alle humane ziekten die bekend zijn zowel bij gezonde dragers als lijders. In principe wel alle ziekten mogelijk maar omdat de ziekte bekend is, is risico ook beter te omschrijven, bekende prevalentie, bekende individuele bronnen.

De bron wordt gevormd door zieke mensen; hier worden ook bekende dragers verstaan. Men komt ze minder op het werk tegen met uitzondering van werkzaamheden die op hen gericht zijn (zorg) en toch ook in toenemende mate vanwege de re-integratiedruk.

Transmissie via direct contact(bv handen), indirect contact(bv voorwerpen, deurknoppen, stethoscopen, endoscopen, dassen), vectoren(bv muggen), via de lucht, water, bloed (zie daar), prikincidenten, lab-onderzoek, lichamelijk onderzoek,medische  en verzorgingshandelingen, etc

Porte d’entrée: meestal mond, slijmvliezen, neus en longen en soms niet intacte huid

Werksoorten: (in theorie overal mogelijk) maar waarschijnlijker in gezondheidszorg zorginstellingen,, laboratoria.Tijdens uitbraken/pandemieën  in begin fase bij scherp te omschrijven bronnen(dus werkzaamheden) in latere fase overal., dus bij iedere werksoort.