Omgaan alle personen

Het reservoir kan  in principe iedereen  en alles (mens,dier en materiaal) op wereld schaal omvatten met alle humane ziekten die bekend zijn. In principe zijn dus wel alle ziekten mogelijk maar in meestal een lage prevalentie (behalve tijdens uitbraken en pandemieën) en soms heel zeldzaam. Voor vaccinabele ziekten betreft het echter vooral de frequent voorkomende.

De bron wordt gevormd door alle mensen (dus inclusief zieken,kinderen,hoogrisicogroepen) waar men direct of indirect in contact mee komt.

Transmissie via direct contact (bv handen,slijmvliezen), indirect contact (bv voorwerpen, toiletten, geld), vectoren(bv muggen) , via de lucht, water, bloed (zie daar), bijtincidenten

Porte d’entrée: meestal mond, slijmvliezen, neus en longen, soms niet intacte huid(prikaccidenten,ongevallen)

werksoorten: Overal, zowel publieke contacten,  als werkcontacten, ongevallen