VIZIA kwikkaart vaccin Varicella (Waterpokken)

 1. Naam Infectieziekte: Waterpokken (varicella, varicella zoster(gordelroos))
 2. Verplicht bij risicohandelingen als: geen alleen bij kwetsbaren die zwanger willen worden in risico-omgeving als er bijvoorbeeld veel jonge kinderen in de werkomgeving zijn.
 3. Aanbevolen bij risicovormer als: omgaan met zwangeren, neonaten en kwetsbare groepen. In principe elke in de gezondheidszorg nog niet immune werker.
 4. Soortvaccin: Levend verzwakt vaccin al dan niet in combi met BMR
 5. Toediening: 2 vaccinaties subcutaan met tussen poos > 1 maand  
 6. Effectiviteit: binnen 2 weken na vaccinatie 70-90%, na 2e >90%
 7. Serologische test? : VOORAF aan vaccinatie( 98% van bevolking is reeds beschermd). Bij volwassenen verloopt varicella veel ernstiger. Indien er bronnen op het werk kunnen zijn (kinderen , ouderen ) dan via anamnese immuunstatus tav varicella nagaan.
 8. Bijwerkingen: Roodheid, zwelling en pijn rond prikplek. Hangerigheid 1-2 dagen.
 9. Contra-indicaties: gestoorde immuniteit en recent ontvangen bloedproducten, allergie tegen vaccinbestanddelen.
 10. Bij zwangerschap?: niet toegestaan daarom vooraf bekijken of men in aanmerking komt
 11. OVERIGE OPMERKINGEN: meer dan 95% der volwassenen heeft reeds antistoffen, de doel groep zal dus niet omvangrijk zijn. gedurende een periode van een aantal maanden scheidt men het virus via de luchtwegen uit. Dus bij kwetsbaren kan men dan niet werken.
   

Literatuur:

 • Handboek vaccinaties deel A. Theorie en uitvoeringspraktijk.  Rudy Burgmeijer.Karel Hoppenbrouwers. Nico Bolscher. 4e druk 2007 ISBN 9 789023 243380