VIZIA kwikkaart vaccin seizoensinfluenza

  1. Naam Infectieziekte: Influenza (seizoens)
  2. Verplicht bij risicohandelingen als: Alle handelingen in de zorg, research(gericht), frequente mens/mens contacten
  3. Aanbevolen bij risicovormer als: werknemers in de zorg, contacten met risicogroepen/kwetsbaren, eventueel werknemers met varkens/kippen
  4. Soortvaccin: In NL meestal geïnactiveerd, (elders ook verzwakt)> per seizoen andere samenstelling
  5. Toediening: Intramusculair M deltoïdeus jaarlijks eenmalig tweede helft maand oktober.
  6. Effectiviteit: 90% na twee weken, daarna weer dalende. Na herhaalde jaarlijkse vaccinaties vaak hogere effectiviteit.
  7. Bijwerkingen: roodheid,zwelling en pijn rond prikplek, koorts 1 tot 2 dagen
  8. Contra-indicaties: acute infectieziekte/ hoge koorts (tijdelijk),allergie voor bestanddelen (antibiotica) kippeneiwit allergie
  9. Bij zwangerschap?: Bij eerste drie maanden niet, verder wel toegestaan
  10. OVERIGE OPMERKINGEN

Literatuur: