VIZIA kwikkaart vaccin Hepatitis A

 1. Naam Infectieziekte: Hepatitis A
 1. Vaccinatie verplicht bij risicohandelingen als: iedere kans op fecale contacten zowel direct als indirect, seksuele contacten, endoscopie, dienstreizen naar risicogebieden, schoonmaken toiletten, openbare toiletten reinigen, betreden riolen, omgaan met jonge kinderen (afkomstig uit risico-regios), omgaan met mentaal gehandicapten kinderen, etc . Onderdeel zijn van een uitbraaksituatie,na contacten met een hepatitis A patiënt,  fouilleren vliegvelden, toiletten legen vliegtuigen, diagnostisch onderzoek feces in labs. Research aan feces, Professionele seksuele contacten
 1. Aanbevolen bij kwetsbaren: werknemers met chronisch leverlijden
 1. Aanbevolen bij risicovormers als: werknemers voedselbereiding, verzorging kwetsbaren
 1. Soort vaccin: geïnactiveerd vaccin, combinatie vaccin AB geïnactiveerd
 1. Toediening: intramusculair, Schema toediening: 0-(26-52) weken.. Combinatievaccin: 0-(26-52) weken
 1. Effectiviteit: 95-100 % .  Hervaccinatie: Na 1 vaccinatie: 1 jaar beschermd. Na basisvaccinatie: niet nodig (minimaal 25 jaar bescherming)
 1. Bijwerkingen: regelmatig; lichte roodheid + zwelling injectieplaats. Soms:  lichte temperatuurstijging ( < 38.5 0C ), hoofdpijn, malaise. Zeldzaam: spier-gewrichtspijn, hoge koorts, misselijkheid of braken
 1. Serologische test: beschikbaar maar meestal niet nodig
 1. Contra-indicaties: tijdens ziekten met hoge koorts (tijdelijke contra-indicatie  ) bewezen overgevoeligheid bestanddelen
 1. Bij zwangerschap: alleen indien strikt noodzakelijk toegestaan.
 1. OVERIGE OPMERKINGEN:  Mogelijk dat combinatie van het Hepatitis A vaccin met de hepatitis B vaccin  de effectiviteit van de laatste verhoogt. Ook ná blootstelling kan de vaccinatie nog werkzaam zijn.

Literatuur: