VIZIA kwikkaart vaccin Polio

 1. Naam Infectieziekte: Polio, kinderverlamming
 2. Verplicht bij risicohandelingen als: onbeschermde reizigers naar risicogebieden
 3. Aanbevolen bij risicovormer als: niet van toepassing
 4. Soortvaccin: geïnactiveerd virus
 5. Toediening: subcutaan, M. deltoideus,
 6. Effectiviteit: 100 % , langer dan 25 jaar
 7. Bijwerkingen: geen, wel bij andere vaccins die in de combinatie zitten
 8. Contra-indicaties: allergie bestandelen, verhoogde bloedingsneiging
 9. Bij zwangerschap?: niet gedurende 1e drie maanden
 10. Immuunstatus bepalen vóór of ná vaccinatie noodzakelijk: néé
 11. OVERIGE OPMERKINGEN: RVP onderdeel, alleen in combivaccin

Literatuur: