VIZIA kwikkaart vaccin Kinkhoest

 1. Naam Infectieziekte: Kinkhoest (pertussis)
 2. Verplicht bij risicohandelingen als: geen
 3. Aanbevolen bij risicovormer als: bij werkzaamheden(kraamzorg) met zwangeren in laatste week, neonaten, patiënten met moeizame ademhaling vanwege bv neurologische problemen,risicowerk waar een rustige hand vereist is (microchirurgie bv)
 4. Soortvaccin: dktP combi met acellulaire kinkhoestcomponent met of zonder Hib en/of hepatitis B
 5. Toediening: Intramusculair eenmalig
 6. Effectiviteit: 2 weken na vaccinatie, meteen na revaccinatie. Effectiviteit duurt 5 tot 7 jaar.
 7. Bijwerkingen: Roodheid, zelling en pijn op prikplek, koorts en hangerigheid gedurende 1-2 dagen
 8. Contra-indicaties: geen(relatief bij patiënten met verhoogde bloedingsneiging).
 9. Serologische test: niet beschikbaar voor bepaling mate van bescherming
 10. Bij zwangerschap?: wel toegestaan ???
 11. OVERIGE OPMERKINGEN

  
Literatuur:

 • Handboek vaccinaties deel A. Theorie en uitvoeringspraktijk.  Rudy Burgmeijer.Karel Hoppenbrouwers. Nico Bolscher. 4e druk 2007 ISBN 9 789023 243380
 • Handboek vaccinaties deel B. Rudy Burgmeijer.Karel Hoppenbrouwers. Nico Bolscher4e druk 2007. ISBN9 789023 243397
 • RIVM  LCI richtlijn Pertussis