VIZIA kwikkaart vaccin Difterie

 1. Naam Infectieziekte: Difterie
 2. Verplicht bij risicohandelingen: reizen naar risicogebieden(bv Russische federatie), personeel dat werkt met difteriepatiënten, en collega’s en andere directe contacten die met een difterielijder samenwerken.
 3. Aanbevolen bij risicovormers: nvt
 4. Soortvaccin: op basis toxine bacterie. (Toxoïd)
 5. Toediening: intramusculair. 4 x revaccinatie bij kinderen. Daarna boostering
 6. Effectiviteit: 100 %  jeugd en na booster. Duur: op volwassen leeftijd 10-15 jaar.
 7. Bijwerkingen: voor de difterie component niet bekend( wel voor tetanus en kinkhoest)
 8. Contra-indicaties: verhoogde bloedingsneiging allergie bestandelen,
 9. Bij zwangerschap?: niet eerste trimester zwangerschap
 10. Immuunstatus bepalen vóór of ná vaccinatie noodzakelijk: nee
 11. OVERIGE OPMERKINGEN: bestaat alleen in combi vaccin. 30-35% der volwassenen is onbeschermd in Nederland en dit neemt toe met de leeftijd. Daarom wordt gepleit voor het gebruik van het combivaccin bij iedere tetanusvaccinatie. Asielzoekers zitten in RVP programma.

Literatuu