CDC: Zika-virus infectie bij zwangeren

Er zijn aanwijzingen dat een zika-virus infectie opgelopen tijdens de zwangerschap mogelijk een verhoogde kans geeft op afwijkingen bij het ongeboren kind. Veel is nog onduidelijk over de pathogenese en epidemiologie, wat momenteel nog nader wordt onderzocht.

Vanuit het oogpunt van het voorzorgsprincipe adviseert het CDC zwangeren hun reis, indien mogelijk, uit te stellen naar landen waar uitbraken zijn beschreven. Verder, dat alle reizigers (inclusief zwangere vrouwen) zeer nauwkeurig anti-muggenmaatregelen moeten nemen.

Wereldwijd zijn er een aantal uitbraken gerapporteerd in Afrika en Zuidoost-Azië. Eind 2013 zijn er ook uitbraken gemeld in Frans-Polynesië en omringende eilanden waaronder ook Paaseiland. Sinds mei 2015 heeft het virus zich verspreid naar verschillende gebieden in Latijns-Amerika, zoals Brazilië, Colombia, El Salvador, Frans Guyana, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Suriname, Venezuela, en Puerto Rico. Naar verwachting zal het virus zich verder over Latijns-Amerika verspreiden.

In alle gebieden waar zika-virus is gemeld komen ook het dengue virus en chikungunya voor. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen. Deze muggen zijn vooral overdag en de vroege avond actief. Voor reizigers naar deze gebieden wordt geadviseerd met name overdag goede antimuggenmaatregelen te nemen. 

U kunt een samenvatting van de relevante gegevens vinden in de zika-virus BAH (Biologische ArbeidsHygienische) kaart.

 

Bron: www.lcr.nl