Beroepsziekten in cijfers 2022

In 2021 zijn 1.894 beroepsinfectieziekten gemeld, waarvan 1.866 COVID-19 meldingen. De meest gemelde aandoeningen na COVID-19 waren huidinfecties. In 2021 zijn twee kennisnieuwsbrieven aangaande COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg verschenen. Daarnaast werd ook in de LCI- richtlijnen aandacht besteed aan de COVID-19 pandemie. Zoönotische infecties zullen een rol blijven spelen in arbeidsgeneeskundige zorg, zoals bij de COVID-19 pandemie en de aviaire influenza. Hierbij is het belangrijk dat werkgever en werknemer een belangrijke rol gaan spelen in de preventie.

Dit blijkt uit "Beroepsziekten in Cijfers 2022" van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Biologische agentia en COVID-19 2022.

In systematisch literatuuronderzoek werden associaties aangetoond tussen contacteczeem en nat werk, metalen en metaaldampen. Tevens werd gevonden dat atopische dermatitis en respiratoire en mucosale atopie het risico op het ontwikkelen van contacteczeem verhoogden. Het dragen van mondneusmaskers tegen het SARS-Cov-2 virus leidt regelmatig tot verergering van bestaande huidaandoeningen. Zelden is een allergie oorzaak van deze gelaatsklachten maar irritatie komt regelmatig voor.

Beroepsziekten in Cijfers 2022 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Public and Occupational Health, Amsterdam UMC. Het doel is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland in 2021 en de verdeling hiervan binnen sectoren en beroepen. In 2021 verrichtten 750 bedrijfsartsen in totaal 4.520 meldingen van beroepsziekten aan de Nationale Registratie. De meeste beroepsziekten werden vastgesteld tijdens de verzuimbegeleiding (81% van de meldingen) gevolgd door het arbeidsgezondheidskundig spreekuur (13%) en preventief medisch onderzoek (5%).