NCvB kennisnetwerk infectieziekten en arbeid

Georganiseerd door: 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
BeginDatum: 
02-03-2018
Datum: 
vrijdag 02 maart 2018
Plaats: 
AMC L0-223-1
Prijs: 
Gratis
Accreditatie: 
Accreditatie is toegekend

 

De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijfsartsen, arbeidshygienisten, GGD-  en curatieve artsen. Het doel van het NCvB kennisnetwerk is het bevorderen van de samenwerkingen en kennisuitwisseling tussen de verschillende disciplines werkzaam op het terrein van infectieziekte en arbeid.

PROGRAMMA

13.15 - 13.30 Korte inleiding
Spreker en dagvoorzitter: Dr. Jaap Maas, bedrijfsarts, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), AMC
13.30 - 14.15

Het werk van een biologisch veiligheidsfunctionaris (c-BVF) in het AMC
Spreker: Mw. C. Ris, Coördinerend Biologische Veiligheidsfunctionaris AMC

Het AMC huisvest een groot aantal BSL 2 en BSL 3 laboratoria, inclusief een grote proefdierfaciliteit.
In deze presentatie een overzicht van de verschillende taken en werkzaamheden van een biologische veiligheidsfunctionaris.

14.15 - 15.00 Overeenkomsten en verschillen in methodiek tussen de risicobeoordelingen van een arbeidshygiënist(AH) en BVF
Spreker: Dhr. R. Houba,  arbeidshygiënist

Zowel de BVF als AH adviseren bedrijven op het gebied van biologische agentia, waarbij vanuit oogpunt van preventie maatregelen worden geadviseerd om risico's van blootstelling aan biologische agentia te beheersen. In de werkwijze die een BVF en een AH  hanteren zitten zowel overeenkomsten als verschillen. In de twee presentatie zullen de werkwijzen van beide type functionarissen worden geschetst. Overeenkomsten en verschillen worden besproken. In de discussie met de deelnemers staat de vraag centraal wat we van elkaar kunnen leren.

15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.15

Waarde van het meten van het meten van levende micro-organismen bij binnenmilieuklachten in gebouwen
Spreker: Mw. T. Thieraf en mw. D. van Faassen, arbeidshygiënisten

Het doel van onze discussie in deze bijeenkomst is te komen tot realistische richtlijnen voor een normaal niveau van cultiveerbare levende micro-organismen in de binnenlucht. Er zijn geen dosis-respons relaties bekend tussen gezondheidseffecten en  blootstelling. In ons land zijn commerciële adviesbureaus jaren geleden gekomen tot een onderlinge consensus over richtlijnen voor maximum niveaus. Naar onze mening beschouwen deze consensus richtlijnen diverse soorten micro-organismen onnodig als schadelijk en worden onnodig lage niveaus geadviseerd (bijv. Aspergillus fumigatus). Zie voor nadere toelichting ons artikel in TtA  2016-02 en beknopte versie in het paper voor het congres Indoor Air 2016.

16:15 - 17:00 Nabespreking en vaststellen nieuwe datum