Kwetsbare groepen

De een is de ander niet

Niet iedereen wordt even snel ziek bij blootstelling aan biologische agentia. Dat kan met aangeboren eigenschappen te maken hebben of met verworven eigenschappen, dus na de geboorte. Deze eigenschappen kunnen tijdelijk zijn maar ook blijvend van aard. Ze kunnen iemand overkomen bijvoorbeeld ziekte, maar ook eer door iemands gedrag bepaald worden.

Al deze variabelen maken dat men nooit van absolute blootstellingnormen kan uitgaan. Dat geldt trouwens bij elke soort blootstelling als psychische, fysische, chemische en fysieke belasting maar zeker bij blootstelling aan biologische agentia.

Vandaar dat het uitgangspunt van de arbeidsomstandighedenwet het aanpassen van de belasting aan de persoonlijke belastbaarheid is. Enerzijds is er sprake van een wettelijke toegestane belastingsnorm, bijv. MAC-waarden, til-normen en lawaai, die zodanig vastgesteld zijn dat de meerderheid (meestal 80-90%) van alle mensen er geen gezondheidsschade van ondervindt. 

De arbowet verplicht in artikel 3 om rekening te houden met ieders persoonlijke eigenschappen.