Heijermanslezing: Beroepslongziekten

Georganiseerd door: 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
BeginDatum: 
29-06-2018
Datum: 
29-06-2018
Plaats: 
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Prijs: 
Aan deelname zijn geen kosten
Accreditatie: 
Accreditatie ( ABSG 3 punten )

 

De 27e Heijermanslezing staat in het teken van beroepslongaandoeningen. U krijgt een overzicht van de recent verschenen richtlijnen die de bedrijfsarts helpen de relatie tussen longziekten en werk te onderzoeken. In 2017 is de richtlijn werkgerelateerd astma van de European Respiratory Society (ERS) bewerkt tot een Nederlandse richtlijn voor longartsen. Voorjaar 2018 is de update van de NVAB richtlijn astma & COPD gereed gekomen en is de registratierichtlijn beroepsziekte COPD van de NCvB verschenen. Vervolgens vertelt longarts van der Zee hoe een RADS zich kan presenteren en welke klachten daaruit zijn te verklaren. Daarna laten arbeidshygiënisten van het Expertise Centrum Toxische Stoffen Arbo Unie (ECTS AU) aan de hand van voorbeelden zien hoe zij blootstelling op de werkplek aanpakken. De Long Alliantie Nederland (LAN) zorgt dat beroepslongziekten voortdurend op de (politieke) agenda in Nederland staan. Zij maken u deelgenoot van hun activiteiten.

Het concept programma is als volgt:

13.00 - 13.15 Ontvangst met koffie en thee
13.15 - 13.30 Opening en toelichting programma
Dr. Henk van der Molen, hoofd NCvB
13.30 - 14.00 Update richtlijn NVAB astma & COPD en richtlijn werkgerelateerd astma NVALT
Dr. Jos Rooijackers, longarts NKAL
14.00 - 14.30 Registratie richtlijn COPD NCvB
Drs. Gerda de Groene, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige NCvB/PMA
14.30 - 15.00 RADS (Reactive Airways Dysfunction Syndrom) 
Dr. Jaring van der Zee, longarts PMA/OLVG Oost
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.00 Preventie & interventies voorbeelden
Arbeidshygiënist Expertise Centrum Toxische Stoffen Arbo Unie (ECTS AU) 
16.00 - 16.30 Een integrale aanpak voor beroepslongziekten
Drs. Heleen den Besten, Long Alliantie Nederland  (LAN)
16.30 - 17.00 Discussie
17.00  Afsluiting met een drankje