Ongevallen, etc

Het reservoir omvat in principe alle bronnen maar vaker mensen ( bloed/bloed contact), dieren(bijtincidenten).

De bron wordt gevormd door  betrokkene van ongeval en ongevalsomgeving (aarde, dieren,kinderen, volwassenen, ect).

Transmissie BLOED/BLOED CONTACT via direct contact (bv handen), indirect contact (bv voorwerpen, deurknoppen,  dassen), vectoren (bv plaagdieren), via de lucht, water, voedsel, bloed (zie daar), bijtincidenten,  verzorgingshandelingen, bezoeken, alle handelingen in kader van  BHV(bedrijfshulpverlening) en EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) of SEH ( Spoedeisende Eerste Hulp)

Porte d’entrée: VAAK NIET INTACTE HUID(wondjes, bijtwonden), maar ook  mond, slijmvliezen, neus en longen

Werksoorten: (in theorie ook overal mogelijk) maar waarschijnlijker  eerste hulpverleners : Ambulance, EHBO, Bedrijfshulpverleners (BHV), rampenhulp, politie, brandweer,  scholen, dierverzorging, etc. overal waar onverwachte voorvallen plaatsvinden