Heijermanslezing: Gevaarlijke stoffen

Georganiseerd door: 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
BeginDatum: 
30-11-2018
Datum: 
30-11-2018
Plaats: 
Collegezaal 4 (!), Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Prijs: 
-
Accreditatie: 
Accreditatie ( ABSG 3 punten )

De 28e Heijermanslezing staat in het teken van ‘gevaarlijke stoffen’. Het ministerie van SZW besteedt dit jaar met voorlichting, websites en tools voor werkgevers en werkenden aandacht aan dit onderwerp. Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stoffen komt in Nederland op veel werkplekken voor. Een van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig gezondheidsklachten en/of beginnen de afwijkingen te constateren, is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het blijkt echter dat een gericht PMO voor werkenden die blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen, slechts in een minderheid van de daarvoor in aanmerking komende bedrijven plaatsvindt. Hoewel het de verantwoordelijkheid  van de werkgever is om in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) de risico’s voor werklenden door gevaarlijke stoffen te bepalen ontbreekt deze blootstellingsbeoordeling in de dagelijkse praktijk veelal en wordt er vervolgens geen PMO uitgevoerd. Om deze reden heeft het Ministerie van SZW aan de NVAB gevraagd een Addendum Leidraad Gevaarlijke Stoffen op te stellen. Bij de opzet en uitvoering van het PMO gevaarlijke stoffen moeten arbo-professionals met elkaar samenwerken. Waar het domein van de arbeidshygiënist vooral bij de RI&E en het doen van omgevingsmetingen (Environmental Monitoring) ligt, is dat van de bedrijfsarts vooral bij de biologische (effect) monitoring en het opsporen van (vroege) gezondheidseffecten en van gezondheidseffecten kwetsbare personen. De kerngedachte van deze leidraad is dat de bedrijfsarts, in samenwerking met de arbeidshygiënist, op een praktische wijze een PMO gevaarlijke stoffen kan adviseren ook als de noodzakelijke blootstellingsbeoordeling nog niet heeft plaatsgevonden. Eén van de auteurs zal de leidraad toelichten.

Bij de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) houdt het Solvent Team zich bezig met de diagnostiek van neurologische beroepsziekten en blootstelling aan chemisch stoffen. De werkwijze en expertise die daarvoor nodig is, zal aan de hand van casuïstiek worden belicht.

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid door blootstelling aan chroom 6 kregen de afgelopen jaren veel (media) aandacht en zorgden voor de nodige onrust. De onderzoekers van twee projecten willen bespreken welke lessen er te trekken zijn naar aanleiding van de door hen verrichte consulten, uitgebrachte adviezen en rapporten met enkele voorbeelden.

PROGRAMMA

13.00 - 13.15 Ontvangst met koffie en thee
13.15 - 13.30 Opening, toelichting programma en project gevaarlijke stoffen vanuit NCvB
Dr. Henk van der Molen, hoofd NCvB
13.30 - 14.00 Chemische risico’s en een multidisciplinaire PMO leidraad gevaarlijke stoffen; nieuwe kansen voor de bedrijfsarts…..
Drs. Rik Menting, senior bedrijfsarts Bedrijfspoli, bestuursvoorzitter en adviseur expertise centrum toxische stoffen Prevent Partner
14.00 - 15.00 Het vaststellen van een neurologische beroepsziekte door blootstelling aan chemische stoffen. De Solvent Team benadering
Drs. Herman Bartstra, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige Solvent Team PMA,  en drs. Thomas Huij, zelfstandig arbeidshygienist Solvent Team PMA
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.00 Fact sheets NCvB
Drs. Annet Lenderink, beroepsziektespecialist NCvB en dr. Jaap Maas, bedrijfsarts/beroepsziektespecialist NCvB
16.00 - 16.30 De les uit de chroom VI affaire(s)?
Dr. Frederieke Schaafsma, zelfstandig bedrijfsarts in opdracht van IKA-Ned, en Dr. Teake Pal, bedrijfsarts n.p. in opdracht van IKA-Ned
16.30 - 17.00 Discussie
17.00  Afsluiting met een drankje

 

KLIK HIER VOOR AANMELDEN
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!