BAH kaarten

Met de Bio-ArbeidsHygiënische kaarten (BAH-kaarten) geeft het NCvB bedrijfsartsen en andere arboprofessionals een kort en concreet overzicht van wat relevant is op het gebied van infectieziekten. De kaarten bieden informatie over preventiemogelijkheden, waarbij een volgorde van maatregelen is aangegeven. In totaal telt de site nu kaarten voor 50 infectieziekten.

# Bio-ArbeidsHygienische kaarten Publicatie datumaflopend sorteren
1 Hepatitis C 10-08-2016
2 HIV 23-09-2016
3 Brucellose 23-09-2016
4 Zika Virus 30-09-2016
5 Parvo B19 (Erythema infectiosum of vijfde ziekte) 14-03-2017
6 TBC 14-03-2017
7 Epstein-Barr-virus (ziekte van Pfeiffer, mononucleosis infectiosa) 15-03-2017
8 Cytomegalovirus 15-03-2017
9 Rotavirus 16-03-2017
10 Norovirus 16-03-2017
11 Bof 22-03-2017
12 Tetanus 22-03-2017
13 Hepatitis E 27-03-2017
14 Rubella 30-03-2017
15 Mazelen 31-03-2017
16 Hepatitis A 31-03-2017
17 Dengue 05-04-2017
18 Tularemie 07-04-2017
19 Campylobacter 07-04-2017
20 Respiratoir syncytieel virus 13-04-2017
21 Antrax (Miltvuur) 31-05-2017
22 Chlamydia psittaci, ornithose, papegaaienziekte 31-05-2017
23 MRSA 31-05-2017
24 Malaria 09-06-2017
25 Trichinellose 12-06-2017
26 Scabiës 12-06-2017
27 BRMO 13-06-2017
28 Waterpokken 15-06-2017
29 Toxoplasmose 19-06-2017
30 Gele koorts 21-06-2017
31 Hand-voet-mondziekte (coxsackievirus) 28-06-2017
32 Herpes simplexvirus 30-06-2017
33 Salmonellose 04-07-2017
34 Legionella 05-07-2017
35 Hantavirus 06-07-2017
36 Tekenencefalitis 06-07-2017
37 Chikungunya 06-07-2017
38 Rabiës 06-07-2017
39 Buiktyfus 10-07-2017
40 Ebola 14-07-2017
41 Cholera 11-09-2017
42 Difterie 11-09-2017
43 Pneumokokken 29-09-2017
44 Botulisme 15-12-2017
45 Leptospirose 26-04-2024
46 Influenza (seizoens) 06-05-2024
47 Kinkhoest 07-05-2024
48 Hepatitis B 10-06-2024
49 Lyme 10-06-2024
50 Q-koorts 14-06-2024