BAH kaarten

Met de Bio-ArbeidsHygiënische kaarten (BAH-kaarten) geeft het NCvB bedrijfsartsen en andere arboprofessionals een kort en concreet overzicht van wat relevant is op het gebied van infectieziekten. De kaarten bieden informatie over preventiemogelijkheden, waarbij een volgorde van maatregelen is aangegeven. In totaal telt de site nu kaarten voor 50 infectieziekten.

# Bio-ArbeidsHygienische kaarten Publicatie datumaflopend sorteren
1 Hepatitis C 10-08-2016
2 Hepatitis B 23-09-2016
3 HIV 23-09-2016
4 Lyme 23-09-2016
5 Brucellose 23-09-2016
6 Zika Virus 30-09-2016
7 Parvo B19 (Erythema infectiosum of vijfde ziekte) 14-03-2017
8 TBC 14-03-2017
9 Epstein-Barr-virus (ziekte van Pfeiffer, mononucleosis infectiosa) 15-03-2017
10 Cytomegalovirus 15-03-2017
11 Rotavirus 16-03-2017
12 Norovirus 16-03-2017
13 Bof 22-03-2017
14 Tetanus 22-03-2017
15 Leptospirose 22-03-2017
16 Hepatitis E 27-03-2017
17 Q-koorts 27-03-2017
18 Influenza (seizoens) 30-03-2017
19 Rubella 30-03-2017
20 Mazelen 31-03-2017
21 Hepatitis A 31-03-2017
22 Dengue 05-04-2017
23 Tularemie 07-04-2017
24 Campylobacter 07-04-2017
25 Respiratoir syncytieel virus 13-04-2017
26 Antrax (Miltvuur) 31-05-2017
27 Chlamydia psittaci, ornithose, papegaaienziekte 31-05-2017
28 MRSA 31-05-2017
29 Malaria 09-06-2017
30 Trichinellose 12-06-2017
31 Scabiës 12-06-2017
32 Kinkhoest 13-06-2017
33 BRMO 13-06-2017
34 Waterpokken 15-06-2017
35 Toxoplasmose 19-06-2017
36 Gele koorts 21-06-2017
37 Hand-voet-mondziekte (coxsackievirus) 28-06-2017
38 Herpes simplexvirus 30-06-2017
39 Salmonellose 04-07-2017
40 Legionella 05-07-2017
41 Hantavirus 06-07-2017
42 Tekenencefalitis 06-07-2017
43 Chikungunya 06-07-2017
44 Rabiës 06-07-2017
45 Buiktyfus 10-07-2017
46 Ebola 14-07-2017
47 Cholera 11-09-2017
48 Difterie 11-09-2017
49 Pneumokokken 29-09-2017
50 Botulisme 15-12-2017